Vlasnik medija, izdavač, odgovorni urednik i ponuđač usluga

Lyoness Europe AG
Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs
www.Lyoness.com
 
Dioničko društvo sa sjedištem u Buchsu, kanton St. Gallen, Švicarska
upisano pod CH-170.3.026.427-4 kod Trgovačkog registarskog ureda kantona St. Gallena – Glavni registar

Upravni odbor:
Marko Sedovnik
Karl-Heinz Feddermann
Hubert Freidl

Direktor upravnog odbora:
Fernando Grave


Ovlašteno servisno društvo od strane Lyoness Europe AG

myWorld Sarajevo d.o.o.
Trg djece Sarajeva br.1 (BBI centar 4a), BiH-71000 Sarajevo
Telefon: +387 (0) 33 / 265 390
Faks.: +387 (0) 33 / 265 391
E-Mail: service.ba spam@gohere.go cashbackworld.com 
 
myWorld Sarajevo d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu
upisano u Registar privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu pod brojem 65-01-0532-12
PDV broj 201760320005


» Molimo Vas da pročitate uslove korištenja za ovu internet stranicu.Pružanje usluga i fakturisanje za Cashback Program se sprovode putem firme mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija. Trgovački registar, registarski broj (FN) 389134g, e-mail: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / tel.: +43 (0)316 7077 0

Plaćanje i obračun cijena Lyconet Service pretplata za proizvode Business Lounge, Lifeline Management System (LMS), Business Intelligence System (BIS) i MyLyconet sprovode se putem firme mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija. Trgovački registar, registarski broj (FN) 389134g, e-mail: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / tel.: +43 (0)316 7077 0

Imate sva prava na ispravku i brisanje, ograničavanje obrade podataka i na prigovor. U tu svrhu kontaktirajte nas. Ukoliko ste mišljenja da obrada Vaših ličnoh podataka krši Opštu odredbu o zaštiti podataka ili na neki drugi način krši Vaša prava u vezi sa zaštitom podataka, obratite se našoj odgovornoj osobi za zaštitu ličnih podataka. U slučaju da ni ona ne pronađe za Vas prihvatljivo rješenje, možete uložiti žalbu nadležnoj službi. Nadležna služba je služba za zaštitu podataka u Austriji.

Odgovorna osoba za zaštitu osobnih podataka
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Beč
E-mail: data.protection spam@gohere.go lyoness.com

Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at
* Ovisno o proizvodima koje koristi partnerska firma, konkretno, isplaćene provizije mogu varirati. Stoga su navodi na ovoj web stranici bez garancije.