myWorld Sarajevo d.o.o.
Trg djece Sarajeva br.1 (BBI centar 4A)
BiH-71000 Sarajevo
Tel: +387/33 265 390
Faks: +387/33 265 391
E-Mail: service.ba@cashbackworld.com
Radno vrijeme kancelarije:
ponedjeljak - petak, 08:00 - 17.00 sati

Bankovni podaci:
myWorld Sarajevo d.o.o.
Banka: NLB Banka d.d. Tuzla
Račun br.: 1322602011997790

Tvoj Cashback World Service Team
;
* Ovisno o proizvodima koje koristi partnerska firma, konkretno, isplaćene provizije mogu varirati. Stoga su navodi na ovoj web stranici bez garancije.